Ledig stilling som Head of Legal & Compliance

Head of Legal & Compliance hos Næringsbanken

Næringsbanken søker en erfaren og dedikert jurist med ansvar for alle juridiske aspekter ved bankens virksomhet og ansvar for kontroll med at banken etterlever eksterne lover, forskrifter mv og interne policies og retningslinjer.  Head of Legal & Compliance vil spille en sentral rolle i videreutviklingen av bankens compliance-program og rammeverk, samt yte juridisk bistand i finansieringsrelaterte saker.

 

Hovedansvar for stillingen innen compliance innebærer:

 • Overordnet ansvar for å kontrollere at banken opererer innenfor gjeldende lover og regelverk og interne policier og retningslinjer. 
 • Utvikle og iverksette et effektivt compliance-program og en årsplan for compliance-arbeidet.
 • Gjennomføre regelmessige etterlevelseskontroller og bidra til etterlevelse av interne retningslinjer og eksterne krav.
 • Rapportere til ledelse og styret på jevnlig basis.
 • Gi råd og veiledning til ledere og ansatte i forhold til etterlevelsesrelaterte spørsmål
 • Revidere og videreutvikle gjeldende interne retningslinjer knyttet til håndtering av interessekonflikter, egnethetsvurderinger, utkontrakteringer, personvern, informasjonssikkerhet, hvitvasking og etiske forhold etc.

Hovedansvar for stillingen innen Legal innebærer:

 • Ansvar for alle juridiske aspekter knyttet til bankens virksomhet.
 • Utforming, gjennomgang og forhandling av kommersielle kontrakter.
 • Juridiskrådgiver i kommersielle, kredittfaglige og administrative spørsmål.
 • Juridisk rådgiver i håndteringen av bankens spesialengasjement.
 • Ansvar for koordinering av eksterne advokattjenester.
 • Ansvar for vedlikehold og oppdateringer bankens og datterselskapets vedtekter, samt rapportering av slike endringer og styreendringer til Foretaksregisteret og Finanstilsynet.

 

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap og relevant erfaring fra finansbransjen, advokatfirma eller tilsynsorganer.
 • Erfaring innenfor compliance-området og risikostyring.
 • Erfaring med juridiske og etterlevelsesaspekter innen finansforetak, samt kompetanse innen styrearbeid og lederstøtte.
 • Være en strategisk støttespiller og rådgiver for ledergruppen.
 • Proaktiv tilnærming til oppgaver og nøyaktighet i utførelsen.

 

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og givende lederstilling i en spennende arbeidshverdag.
 • Et positivt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • Gode utviklingsmuligheter for din faglige karriere.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.

 

Arbeidssted: Moelv eller Oslo.

 

Dersom du oppfyller kvalifikasjonskravene og ønsker å ta del i denne utfordrende rollen, ser vi frem til å motta din søkna