Åpenhetsloven

Menneske- og arbeidstakerrettigheter – Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har vært gjeldende fra 1. juli 2022. Loven setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven krever at større virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, offentliggjør en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og besvarer informasjonskrav fra allmennheten.

Loven pålegger dermed Næringsbanken en informasjonsplikt, samt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av våre forretningspartnere. Som forretningspartnere mener vi her i hovedsak våre leverandører.

Næringsbanken støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forutsetter at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme.

Banken har utarbeidet retningslinjer for etterlevelse av åpenhetsloven som behandles årlig av bankens styre. I løpet av 2023 vil det gjennomføres aktsomhetsvurderinger på våre leverandører basert på dialog med disse. Vi har en rutine for informasjonshenting og sjekklister som vil benyttes for dette formålet. Vi har videre en metodikk for aktsomhetsvurdering av egen virksomhet.

Næringsbanken har utpekt en ansvarlig i ledergruppen for oppfølging av etterlevelse av åpenhetsloven.

Banken svarer gjerne på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Spørsmål kan stilles på e-post post@naeringsbanken.no