Styrende organer

Næringsbanken ASA har følgende styre:

  • Pål Svenkerud - styreleder
  • Elisabeth Krokeide - styremedlem
  • Kristian Holth - styremedlem
  • Vegard Sæten - styremedlem
  • Anne Hvattum - styremedlem
  • Tore Thorstensen - varamedlem