Næringsbanken - etablert for næringslivet i Innlandet

På grunn av Russlands angrep på Ukraina er det store svingninger i valutamarkedene og usikkerhet knyttet til betalinger til og fra Russland, Ukraina og Hviterussland. Næringsbanken kan ikke under den pågående situasjonen garantere at betalinger, uavhengig av valuta, når mottakere i disse landene. Det er innført, både fra USA, UK og EU, en betydelig mengde sanksjoner mot personer, selskaper og banker og ytterligere tiltak er ventet. Det er risiko for at utgående og inngående betalinger kan bli avvist eller frosset. Vi forholder oss løpende til det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverket og transaksjoner som er underlagt sanksjoner vil ikke kunne gjennomføres. Du som kunde må derfor selv vurdere i hvilken grad det er kritisk å foreta betalinger nå. Vi vil også gjøre oppmerksom på at du har et selvstendig ansvar for å vurdere om betalinger og forsendelse av varer er i tråd med det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverket. Mer informasjon om dette finner du på Utenriksdepartementets sider.

Hva kan vi tilby?

Hvem er vi?

Vi er et team med lang erfaring innen rådgivning for næringslivet i Innlandet. Denne erfaringen har gitt oss god forståelse for næringslivets finansielle behov. Landbruk er en betydelig næring i bankens virkeområde. Til sammen utgjør vi et aktivt og erfarent team som kan tilby gode diskusjoner, der målsetningen er å finne de beste finansielle løsningene.

Strategisk finansieringplan

Vi kan tilby finansielle løsninger for din arbeidskapital og din drift. Løsningene må sees i sammenheng med balansens karakter og driftens særpreg. Det er dette vi sammen skal finne ut av gjennom diskusjoner.

Tilgjengelighet og nærhet

Vi er strategisk plassert med hovedkontor i Moelv, midt i Innlandet, samt møteplass i Elverum. Bankens fokus er tilgjengelighet og nærhet til våre kunder.

Næringsbanken

Næringsbanken ble etablert på initiativ av regionalt næringsliv i 2017. Næringsdrivende og enkeltpersoner har gått inn på eiersiden. Etableringen ble en realitet som en følge av at næringslivet ønsket seg en aktiv næringslivsbank som er forutsigbar, beslutningsdyktig og som kjenner sine kunder.

Lykkes sammen ?

For alle selskaper er det viktig med en solid finansiell løsning som gir bedriften handlingsrom og handlekraft til å gjennomføre selskapets planer med tanke på å nå sine mål.

For oss er det å kjenne våre kunder gjennom tett dialog det viktigste utgangspunktet. Sammen skal vi ha gode diskusjoner og resultatet av dette samspillet skal være gode finansielle løsninger.

Som kunde hos oss får du og din bedrift:

  • En rådgiver som kjenner din bedrift og det lokale næringsliv
  • Årlig gjennomgang av bedriftens økonomi
  • Konkrete tiltak som bidrar til vekst, utvikling og økt lønnsomhet

Kontakt oss

+47 481 08 800