Næringsbanken - etablert for næringslivet i Innlandet

Vi samarbeider med Kundesjekk.no

Næringsbanken som en rapporteringspliktig virksomhet har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi er derfor pålagt å innhente oppdatert kundeinformasjon på alle våre kunder med jevne mellomrom. Dette gjør vi nå via vår samarbeidspartner Kundesjekk.no. Har du fått en SMS/epost fra "post@kundesjekk.no" så er dette en reell henvendelse fra oss og vi ber deg vennligst besvare det digitale skjemaet. På forhånd takk.

Strategisk finansieringplan

Vi kan tilby finansielle løsninger for din arbeidskapital og din drift. Løsningene må sees i sammenheng med balansens karakter og driftens særpreg. Det er dette vi sammen skal finne ut av gjennom diskusjoner.

Tilgjengelighet og nærhet

Vi er strategisk plassert med hovedkontor i Moelv, midt i Innlandet, samt møteplass i Elverum. Bankens fokus er tilgjengelighet og nærhet til våre kunder.

Næringsbanken

Næringsbanken ble etablert på initiativ av regionalt næringsliv i 2017. Næringsdrivende og enkeltpersoner har gått inn på eiersiden. Etableringen ble en realitet som en følge av at næringslivet ønsket seg en aktiv næringslivsbank som er forutsigbar, beslutningsdyktig og som kjenner sine kunder.

Lykkes sammen ?

For alle selskaper er det viktig med en solid finansiell løsning som gir bedriften handlingsrom og handlekraft til å gjennomføre selskapets planer med tanke på å nå sine mål.

For oss er det å kjenne våre kunder gjennom tett dialog det viktigste utgangspunktet. Sammen skal vi ha gode diskusjoner og resultatet av dette samspillet skal være gode finansielle løsninger.

Som kunde hos oss får du og din bedrift:

  • En rådgiver som kjenner din bedrift og det lokale næringsliv
  • Årlig gjennomgang av bedriftens økonomi
  • Konkrete tiltak som bidrar til vekst, utvikling og økt lønnsomhet

Kontakt oss

+47 623 50 600