Næringsbanken - etablert for næringslivet i Innlandet

Ledig Stilling: Kreditt- og markedsanalytiker

Næringsbanken ASA har en kredittportefølje på 2,8 mrd som i stor grad er knyttet til drift og utvikling av eiendom. Samtidig som banken har vært gjennom en utfordrende periode som fortsatt vil prege oss framover, har vi klare ambisjoner for vegen videre. Næringsbanken skal basere den videre utviklingen av kredittporteføljen på grundige analyser av kundenes finansielle behov for å sikre grunnlaget for etablering av robuste finansielle løsninger i fellesskap med kundene.

For å fylle en viktig rolle i kredittprosessen ønsker vi å ansette en faglig sterk analytiker som ønsker å jobbe på tvers i en nøkkelfunksjon i kredittarbeidet.

Søknadsfrist: 30.06.2024

For mer info se annonsen 

Vi samarbeider med Kundesjekk.no

Næringsbanken som en rapporteringspliktig virksomhet har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi er derfor pålagt å innhente oppdatert kundeinformasjon på alle våre kunder med jevne mellomrom. Dette gjør vi nå via vår samarbeidspartner Kundesjekk.no. Har du fått en SMS/epost fra "post@kundesjekk.no" så er dette en reell henvendelse fra oss og vi ber deg vennligst besvare det digitale skjemaet. På forhånd takk.

Strategisk finansieringplan

Vi kan tilby finansielle løsninger for din arbeidskapital og din drift. Løsningene må sees i sammenheng med balansens karakter og driftens særpreg. Det er dette vi sammen skal finne ut av gjennom diskusjoner.

Tilgjengelighet og nærhet

Vi er strategisk plassert med hovedkontor i Moelv, midt i Innlandet, samt møteplass i Elverum. Bankens fokus er tilgjengelighet og nærhet til våre kunder.