Næringsbanken - etablert for næringslivet i Innlandet

Ekstraordinær Generalforsamling 30. november

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Banken den 30. november 2023 kl. 16.00 for vedtakelse av (i) kapitalnedsettelse som følge av at tegningskursen i den rettede emisjonen vil være lavere enn aksjenes pålydende (ii); kapitalforhøyelser for å gjennomføre den rettede emisjonen; (iii) fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen for å gjennomføre en reparasjonsemisjon for eksisterende aksjeeiere som ikke deltar i den rettede emisjonen og tegninger fra Selskapets ansatte og styrets medlemmer; og (vi) for styrevalg.

Generalforsamlingen vil finne sted på Herredshuset, Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv.

Se vedlagte innkalling for ytterligere detaljer.

Næringsbanken ASA - valgkomiteens innstilling til ekstraordinær generalforsamling

Næringsbankens situasjon og plan for kundene

Næringsbanken har det siste året vært gjennom en krevende fase med utskiftninger internt, samtidig som flere kunder som har kommet i vanskeligheter. Et forhold som har hatt betydning for bankens situasjon er at det tidligere har vært svakheter med bankens kredittpraksis og internkontroll. Banken vil i fortsettelsen ha høy oppmerksomhet rundt kredittpolicy og samtidig sikre kvaliteten i alle ledd. Næringsbanken skal være en forutsigbar og profesjonell samarbeidspartner, som kan ta raske beslutninger for å kunne realisere muligheter for kundene.

Banken er opptatt i å ivareta eksisterende kunder. Gjennom sommeren og høsten 2023 har vi bygget opp en organisasjon som vil sikre våre kunder god betjening og oppfølging fremover. Samtidig som vi skal bistå våre kunder med å finne effektive finansielle løsninger, ser vi at det i dagens markedssituasjon vil være nødvendig for flere av bankens lånekunder å frigjøre kapital for å redusere sin gjeld. Det er viktig for banken å utvikle kundeporteføljen rundt eksisterende og nye kunder med god soliditet. Med bakgrunn i markedsforholdene og de rådende omstendigheter forventes ikke vekst i de kommende periodene.

Næringsbanken opprettholder sin strategi om å være en bank hvor medarbeiderne skal være tett på kundene og bidra med individuelt tilpasset finansiell rådgivning og bistand. For å oppnå dette er det viktig at banken fremover retter seg mot de kundegrupper vi best kan betjene gjennom en effektiv organisasjon med høy kompetanse.

Vi samarbeider med Kundesjekk.no

Næringsbanken som en rapporteringspliktig virksomhet har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi er derfor pålagt å innhente oppdatert kundeinformasjon på alle våre kunder med jevne mellomrom. Dette gjør vi nå via vår samarbeidspartner Kundesjekk.no. Har du fått en SMS/epost fra "post@kundesjekk.no" så er dette en reell henvendelse fra oss og vi ber deg vennligst besvare det digitale skjemaet. På forhånd takk.

Strategisk finansieringplan

Vi kan tilby finansielle løsninger for din arbeidskapital og din drift. Løsningene må sees i sammenheng med balansens karakter og driftens særpreg. Det er dette vi sammen skal finne ut av gjennom diskusjoner.

Tilgjengelighet og nærhet

Vi er strategisk plassert med hovedkontor i Moelv, midt i Innlandet, samt møteplass i Elverum. Bankens fokus er tilgjengelighet og nærhet til våre kunder.

Næringsbanken

Næringsbanken ble etablert på initiativ av regionalt næringsliv i 2017. Næringsdrivende og enkeltpersoner har gått inn på eiersiden. Etableringen ble en realitet som en følge av at næringslivet ønsket seg en aktiv næringslivsbank som er forutsigbar, beslutningsdyktig og som kjenner sine kunder.

Lykkes sammen ?

For alle selskaper er det viktig med en solid finansiell løsning som gir bedriften handlingsrom og handlekraft til å gjennomføre selskapets planer med tanke på å nå sine mål.

For oss er det å kjenne våre kunder gjennom tett dialog det viktigste utgangspunktet. Sammen skal vi ha gode diskusjoner og resultatet av dette samspillet skal være gode finansielle løsninger.

Som kunde hos oss får du og din bedrift:

  • En rådgiver som kjenner din bedrift og det lokale næringsliv
  • Årlig gjennomgang av bedriftens økonomi
  • Konkrete tiltak som bidrar til vekst, utvikling og økt lønnsomhet

Kontakt oss

+47 623 50 600