Næringsbanken - etablert for næringslivet i Innlandet

Innkalling til ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA 25. april 2024 kl. 17.00

Sted: Herredshuset 2. etasje, Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv

Saksliste

1.            Åpning av møtet ved styrets leder, og opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere

2.            Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen

3.            Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4.            Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 2023, inklusive orientering om virksomheten

5.            Vedtektsendringer

6.            Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

7.            Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år

8.            Valg av styremedlemmer

9.            Valg av valgkomitémedlemmer

10.         Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år

11.         Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning

12.         Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

13.         Forslag om styrefullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

 

Næringsbanken ASA har utstedt 100 209 337 aksjer. Hver aksje gir en stemme.

 

Innkalling Ordinaer Generalforsamling Naeringsbanken ASA PDF

 

Moelv, 10. april 2024

Styret i Næringsbanken ASA

 

Vi samarbeider med Kundesjekk.no

Næringsbanken som en rapporteringspliktig virksomhet har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi er derfor pålagt å innhente oppdatert kundeinformasjon på alle våre kunder med jevne mellomrom. Dette gjør vi nå via vår samarbeidspartner Kundesjekk.no. Har du fått en SMS/epost fra "post@kundesjekk.no" så er dette en reell henvendelse fra oss og vi ber deg vennligst besvare det digitale skjemaet. På forhånd takk.

Strategisk finansieringplan

Vi kan tilby finansielle løsninger for din arbeidskapital og din drift. Løsningene må sees i sammenheng med balansens karakter og driftens særpreg. Det er dette vi sammen skal finne ut av gjennom diskusjoner.

Tilgjengelighet og nærhet

Vi er strategisk plassert med hovedkontor i Moelv, midt i Innlandet, samt møteplass i Elverum. Bankens fokus er tilgjengelighet og nærhet til våre kunder.