Finansieringsløsninger og skreddersydde løsninger til mellomstore Bedrifter:

Eiendomsfinansiering

 • Finansiering til utvikling av eiendom
  • Byggelån/ kreditter
  • Tomtelån/ kreditter
 • Langsiktig finansiering av Næringseiendom
 • Toppfinansiering til Næringseiendom
 • Mellomfinansiering/ brofinansiering
 • Eierfinansieringer/ Likviditetskreditter

 

Selskapsfinansiering, mellomstore bedrifter

 • Fleksible (skreddersøm) finansieringsløsninger
 • Investeringslån
 • Mellomfinansiering/ brofinansiering
 • Driftsfinansiering/ likviditetslån/ lån til arbeidskapital
 • Restrukturering/ Rekapitalisering/ Optimalisere av kapitalstruktur
  • Finansiere av ytterliggere investeringer
  • Tilbakebetaling av aksjonærlån
  • Oppkjøp av andre selskaper
 • Leasing

 

Næringsbanken tilbyr også tjenesten kontant i butikk