Investor Relations

2020 - årsrapport og delårsrapporter

     
 1. kvartal 2020    
 2. kvartal 2020    

2019 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2019    Pilar 3 -31.12.2019
1. kvartal 2019    2. kvartal 2019 
3. kvartal 2019    4. kvartal 2019 

2018 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2018    
1. kvartal 2018    2. kvartal 2018 
3. kvartal 2018    4. kvartal 2018 

Kjøp og salg av aksjer gjøres gjennom NORNE Securities:

55 55 91 62

E-post