Investor Relations

 

Delårsrapport for andre kvartal 2023

Næringsbankens resultat for andre kvartal 2023 viser et resultat etter skatt på -14,3 millioner kroner. Oppnådd rentenetto i kvartalet er 3,7 %, mens egenkapitalavkastningen utgjør -8,6 %. Banken har ren kjernekapitaldekning på 18,45 %.

Det negative resultatet er i hovedsak knyttet til økte individuelle tapsavsetninger som følge av ny informasjon i forbindelse med et allerede varslet tapsengasjement. I tillegg har det vært høyere kostnader knyttet til bemanningsendringer og prosessen med Finanstilsynet som er omtalt nedenfor.

Finanstilsynet påla i første kvartal 2023 Næringsbanken å gjennomføre en uavhengig gjennomgang av utlånsporteføljen. Banken fikk et midlertidig pålegg om ikke å yte lån, kreditter eller garantier til denne gjennomgangen var gjennomført og vurdert av Finanstilsynet, samt ikke utbetale aksjeutbytte og prestasjonsbasert godtgjørelse. Dette ble gjennomført i første halvår, og Finanstilsynet besluttet i juni å opphøre pålegget om utlånsstopp.

Næringsbanken har i løpet av første halvår rekruttert kompetente medarbeidere. Banken har styrket ledergruppen og viktige nøkkelfunksjoner – både i stab og i kunderettede aktiviteter. Ved utgangen av 2023 hadde de fleste tiltrådt.  Banken fokuserer på å bygge den nye organisasjonen videre, bygge en god kredittkultur og deretter vokse gjennom solide kunder.

Med utgangspunkt i forventede økte kapitalkrav, planlegger styret å styrke bankens kapitalisering.

2. kvartal 2023

CEO:
Johan Linn
johan.linn@naeringsbanken.no
+47 950 48 390

CFO:
Runar Hauge
runar.hauge@naeringsbanken.no
+47 482 95 659

 

2023 - årsrapport og delårsrapporter

 1. kvartal 2023    
 2. kvartal 2023    

   


2022 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2022    
 1. kvartal 2022   2. kvartal 2022
 3. kvartal 2022   4. kvartal 2022

   


2021 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2021    
 1. kvartal 2021   2. kvartal 2021 
 3. kvartal 2021   4. kvartal 2021

   


2020 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2020  Pilar 3  
 1. kvartal 2020  2. kvartal 2020   
 3. kvartal 2020  4. kvartal 2020  

2019 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2019    Pilar 3 -31.12.2019
1. kvartal 2019    2. kvartal 2019 
3. kvartal 2019    4. kvartal 2019 

2018 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2018    
1. kvartal 2018    2. kvartal 2018 
3. kvartal 2018    4. kvartal 2018 

Kjøp og salg av aksjer gjøres gjennom NORNE Securities:

55 55 91 64

E-post