Styrende organer

Næringsbanken ASA har følgende styre:

  • Pål Svenkerud - styreleder
  • Elisabeth Krokeide - styremedlem
  • Anne Marit Standeren - styremedlem
  • Lars Tjeldflaat - styremedlem
  • Tor Kolden - styremedlem
  • Kristian Holth - varamedlem