Styrende organer

Næringsbanken ASA har følgende styre:

  • Gunnar Gabrielsen - styreleder
  • Oda Marie Myklebust - nestleder
  • Gro Prødel Hvammen - styremedlem
  • Lars Tjeldflaat - styremedlem
  • Steffen Hellum - styremedlem
  • Kristian Holth - varamedlem