Det er de små og mellomstore bedriftene som bygger Innlandet – vil du følge dem på reisen?

Næringsbanken er i sterk vekst og søker engasjerte medarbeidere!

På grunn av høy aktivitet og stor tilgang av nye bedriftskunder, ønsker vi å ansette nye medarbeidere innen bedriftsrådgivning, kreditt, antihvitvask og forretningsstøtte. Stillingene byr på spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en bank i god vekst og hvor du vil få stor mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver.

Bedriftsrådgivere

 • Rådgivning overfor kunder i finansielle og økonomiske spørsmål
 • Behovsavdekking, analyse og kredittvurdering av bedrifter
 • Presentasjon av kredittsaker for bankens besluttende organer
 • Aktivt salg og markedsføring av bankens produkter og tjenester til eksisterende og potensielle kunder
 • Resultatansvar og løpende oppfølging av egen kundeportefølje

Kredittanalytiker / Controller

 • Forberede kredittsaker som skal til beslutning
 • Bistå bedriftsrådgivere i finansielle og økonomiske spørsmål
 • Videreutvikling av rutiner og prosesser innen kredittområde og bankens vurderingsprosesser
 • Låneadministrasjon

AML konsulent

 • Ha oversikt over gjeldende kundeportefølje og koordinere AML/KYC arbeid i banken
 • Løpende kundetiltak og analyser med fokus på AML/KYC
 • Være en fagperson og rådgiver overfor dine kollegae
 • Holde deg oppdatert og videreutvikle deg faglig innen relevante regulatoriske områder med særlig fokus på AML/KYC
 • Kontrollere og kvalitetssikre at all nødvendig dokumentasjon er på plass i samarbeid med kundeteamene

Forretningsstøtte

 • Kundeetablering
 • Oppfølging av bankens kunder
 • Betalingsformidling og ERP-integrasjon
 • Dagligbank
 • Depot
 • Utarbeidelse og oppdatering av rutiner
 • Bidra til å effektivisere arbeidsprosesser

Søknadsfrist 31.01.2023

Vi søker deg som har:
 • Utdanning på Bachelor- / Masternivå innen økonomi, finans, jus
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeids- og relasjonsskapende egenskaper
 • Forretningsmessig teft og er løsningsorientert
 • Analytiske egenskaper og evne til å tenke helhet
 • Stor arbeidskapasitet og er proaktiv
 • Handlekraft og er opptatt av å utvikle deg selv og banken
Vi tilbyr:
 • Spennende stillinger i en utfordrerbank
 • Gode muligheter til å påvirke eget arbeid
 • Godt og fremoverlent arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønns-, pensjons- og bonusbetingelser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Nye og tidsriktige lokaler

Søknadsfrist 31.01.2023

For spørsmål angående stillingene kontakt:

Administrerende direktør

Johan Linn

Mobil: +47 950 48 390

HR

Heidi Ropphaugen

Mobil: +47 993 84 839