Forsikring

Næringsbanken har valgt Ly Forsikring som samarbeidspartner innen områdene person- og skadeforsikring.

Ly Forsikring er en totalleverandør av skadeforsikring til næringslivet i Norge

Selective Insurance

..er betegnelsen på forsikringsavtaler for kunder med stor respekt for de menneskelige og materielle verdier bedriften forvalter. En selective insurance-kunde oppnår vesentlig bedre forsikringsbetingelser enn hos vanlige forsikringstilbydere.

Les mer om konseptet her

Kontakt oss

+47 481 08 800