Sommeren 2016

Sommeren 2016 bestemte Ly Forsikring AS og næringslivsaktører i Kongsvinger seg for at de ville starte bank.