Ly invest - stiftet 23. sept 2016

Prosjektselskapet Ly Invest AS ble stiftet 23.09.2016 med det bestemte formål å etablere en næringslivsbank. Strategier og policyer ble utarbeidet, og konsesjonssøknad ble sendt Finanstilsynet i slutten av 2016.