28. april 2017 - Tillatelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet ga tillatelse til å etablere bank 28.04.2017. Ly Invest AS skifter navn til Næringsbanken ASA

Banken eies av 128 aksjonærer som i all hovedsak er næringslivsaktører i Hedmark og Oppland.