Vår visjon

Vår visjon er å bygge opp en aktiv og attraktiv næringslivsbank for
små og mellomstore bedrifter, samt landbruk.

Vi vil jobbe hardt for å være banken for deg som ønsker en finansiell samarbeidspartner.
Sammen ønsker vi, basert på tilgjengelighet og gode diskusjoner å levere
optimale finansielle løsninger til deg og din bedrift!

Hvordan skal vi realisere vår visjon?

For å lykkes med vår visjon har banken lagt stor vekt på å ansette medarbeidere
med lang og god kompetanse innen bank og med kunnskap om næringslivets behov. 

For å kunne tilby en helhetlig rådgivning har vi valgt å etablere oss som en
fullservicebank som også kan tilby deg som næringslivsaktør privat
finansiering som dekker privatkunders behov fullt ut.