Factoring

For mange selskaper utgjør kundefordringer en stor andel av kapitalbindingen i balansen.

Factoring gir mulighet for høy finansieringsgrad av kundefordringene og i tillegg er dette for mange en effektive administrativ tjeneste.

Løsningen gir økt likviditet og redusert kredittid gjennom profesjonell oppfølging fra vår samarbeidspartner